Back

Sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje u Ze-Do Kantonu

Pozivaju se fizička lica sa prebivalištem i pravna lica sa sjedištem na teritoriju Ze-Do kantona da u rokovima navedenim u tekstu Javnog poziva kao i u Uputstvu o poticanju poljoprivredne proizvodnje u 2018. godini, podnesu Zahtjev za odobravanjem sredstava.

Zahtjevi sa dokazima o ispunjavanju posebnih uslova podnose se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu na propisanom obrascu objavljenom u Uputstvu.

Uputstvo je objavljeno je na službenoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona.