Back

Veliki korak ka dobijanju dozvole za izvoz crvenog mesa

To je prvi krupan korak u procesu odobravanja izvoza i ove posljednje vrste mesa u Evropsku uniju.

"Već nekoliko godina Ured  za veterinarstvo BiH i nadležna inspekcijska tijela i službe iz Republike Srpske i Federacije BiH vrše pripreme i implementiraju planove praćenja rezidua kod živih životinja i sirovina životinjskog porijekla, a za provođenje ove aktivnosti Vijeće ministara svake godine iz budžeta osigurava sredstva  od 550.000 KM. Slijedi uvrštavanje Bosne i Hercegovine na listu zemalja koje imaju odobren Plan praćenja rezidua", izjavio je ministar Šarović.

Naglasio je da je  nakon dobijanja dozvole za izvoz u EU proizvoda ribarstva, mlijeka, meda, mesa peradi i proizvoda od mesa peradi, voća i povrća, odnosno krompira kao najosjetljivije vrste, stvoren važan preduslov za skoro dobijanje dozvole i za posljednju vrstu mesa i proizvoda životinjskog porijekla, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.