Back

Zadruga Tarevci iz Modriče osigurala izvoz 300 tona suhe šljive

 U sjedištu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata održan je sastanak sa delegacijom zadrugara iz Tarevaca – Modriča na kojem se govorilo o aktuelnom stanju u ovoj boračkoj zadruzi, dosadašnjim aktivnostima i planovima za naredni period. 

Resorno ministartsvo dosljedno provodi programsko opredjeljenje da boračkim kategorijama trajno pomogne u zapošljavanju kroz zadruge ili pojedinačno, a samim činom zapošljavanja, borcima, kao i članovima porodica, pomaže se u vraćanju njihovog dostojanstva. Ovo je pokušaj da se promijeni percepcija ljudi, odnos prema borcima, te da im se na ovaj način pomogne da žive od vlastitog rada. 

– Održivi povratak i zapošljavanje branilaca povratnika i njihovih porodica na području općine Modriča predstavljaju primjer da tamo gdje su se u najvećem procentu  vratili  raseljeni Hrvati i Bošnjaci  realizirani su i funkcioniraju projekti zapošljavanja – konstatovao je resorni ministar Salko Bukvarević.

Direktor zadruge Nahdet Sulejman kazao je kako su do sada imali izuzetno uspješnu realizaciju svih planiranih projekata te da će ove godine sa proizvodom suhe šljive izaći i na tursko tržište, zahvaljujući interesu jedne turske kompanije, što predstavlja potvrdu dobrog i predanog rada.

 Na tursko tržište bi, prema procjenama direktora, ove godine trebalo biti plasirano cca 300 tona suhe šljive, a plan je i da se broj dosadašnjih kooperanata i uposlenih proširi. Dosadašnji broj angažiranih kooperanata je oko 200, a u ovoj godini plan je dodatno zaposliti jednog inženjera prehrambene tehnologije i šest radnika, pripadnika boračke populacije sa ovog područja koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba.