Back

BH TREASURES na UN humanitarnom bazaru u Beču

Na ovom jedinstvenom  Bazaru u organizaciji UNWG u Beču svoje mjesto našli su proizvodi iz više od 80 zemalja svijeta. 

Na bosanskohercegovačkom štandu centralno mjesto zauzeo je  BH TREASURE. Brend koji je razvilo Udruženje poslovnih žena u BiH sa preko 30 tradicionalnih proizvoda izazvao je veliko interesovanje posjetitelja. 

Lejla Tinjić Zaimović i Nadina Gradaščević članice Business Women of Bosnia and Hercegovina iz Beča i Nejra Zubčević članica Udruženja poslovnih žena u BiH davale su informacije brojnim zainteresovanima  za proizvode i tradiciju BiH.

Učešće BiH na ovom bazaru  pomogli su Misija BiH pri UN i Ambasada BiH u Austriji.