Back

Uvodna radionica Akademije poduzetništva žena

Na ovoj uvodnoj radionici predstavljen je program Akademije poduzetništva žena poduzetnicama iz Zapadnohercegovačke Županije.

Predstavnici Udruženja poslovnih žena u BiH te USAID/Sweden Farma II predstavili su teme koje će se obrađivati tokom Akademije te aktivnosti, kao i termine edukacija, i datume radionica.

Isto tako polaznice su popunile upitnike u kojima su navele šta je to što bi najviše željele čuti i naučiti tokom Akademije te koje i kakve mentore bi voljele imati.

 

Inače donator projekta Akademije je Federalni zavod za zapošljavanje a partneri u realizaciji projekta Akademije su USAID/Sweden FARMA II (Projekat razvoja tržišne poljoprivrede) i Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke–HERAG.