Back

Budi poduzetnica na Ilidži

Više od 70 učesnica okruglog stola imalo je priliku čuti uspješne pozitivne priče žena poduzetnica Vere Kapetanović-Bujak, Ivane Krilić, Selme Salčin, Edite Kečo, Irmele Jugo, Adise Tufo, Ninoslave Hadžimuratović, žena čija energija  i hraborost danas za rezultat ima uspješno vođenje firmi i uz to priliku da posao uz njih nađu još mnoge  žene. 

Žene su spremne,  hrabre, pouzdane i  mogu preuzeti   inicijative u poduzetništvu, ali postoje ključne stvari koje se moraju promijeniti kako bi žene uspjele realizirati svoje ideje u praksi, naglasio je u svom pozdravnom govoru načelnik Općine Ilidža prof.dr Senaid Memić, koji je istakao da su njegova vrata otvorena za sve vrste pomoći. 

Brojne su mogućnosti za poduzetnice ali do informacija o tome i vještinama za korištenje tih mogućnosti nema dovoljno. Zato  Udruženje poslovnih žena u BiH pokušava u saradnji sa svim relevantnim institucijama i udruženjima  napraviti okruženje u kojem će poduzetništvo, a posebno žensko, dobiti zasluženo mjesto u društvu, naglasila je Aida Zubčević, predsjednica ovog udruženja. Kazala je kako je u tom smislu Udruženje poslovnih žena u BiH  pokrenulo brojne projekte kojima se želi to stanje promijeniti na bolje. Prije svega tu je poduzetna.ba prvi bh.portal za poduzetnu ženu. BH TREASURES, korpa autentičnih proizvoda bosanskohercegovačkih poduzetnica i brojni drugi. Pozvala je poduzetnice s Ilidže da se prijave i na Poziv za učešće u projektu BIH WOMEN BASKET.

“Drage naše Ilidžanke, to što umijete heklati, krojiti haljine, praviti kolače, džemove i ajvar,slikati,  razvijati softver, praviti reklame , njegujuće kreme, suvenire, pretvorite to u biznis  Zakoračite u svijet poduzetništva. Možda nije lako ali nije ni nemoguće, poručila je Azra Jahić, vjećnica u Općinskom vijeću i predsjednica Komsije za zaštitu ljudskih prava, predstavki i prijedloga OV koja je nosioc izrade Gender akcionog  plana Općine Ilidža.  

Bolji život u BiH je cilj i zadatak kompletnog radno-aktivnog stanovništva, a najveći pravi potencijal leži u nezaposlenom stanovništvu. Žene čine 63% nezaposlenih, a istraživanja pokazuju da prihodi žena puno više doprinose poboljšanju kvaliteta života u porodici, nego isti nivo prihoda muškaraca. Sve su ovo elementi koji ukazuju na moguća rješenja zajedničkih pitanja.

Većina „ naučnih “ istraživanja problematike poduzetništva ističe da je kod nas procedura osnivanja poduzeća skupa, jako komplicirana, da postupak jako dugo traje, da birokratija  pravi probleme i da je to jedan od glavnih problema u poduzetništvu. Tome se treba posvetiti posebna pažnja i pojednostaviti  procedura,  a sve u cilju motivisanja  i otvaranja  što većeg broja radnih  mjesta.

Potrebno je također jačanje svijesti o ženama u poduzetništvu, edukaciji, pomoć općine u budžetu, redovno mjesečno okupljanje, umrežavanje  kao i redovni pristup infomacijama Federalnog zavoda za zapošljavanje, saradnja sa drugim općinama  neki su od zaključaka ovog okruglog stola.