Back

Crna Gora u prošloj godini ostvarila ekonomski rast i odlične rezultate

U Crnoj Gori su u 2017. godini, uz ekonomski rast, ostvareni odlični rezultati na planu konsolidacije javnih finansija i unapređenja finansijske stabilnosti, ocijenio je šef Misije Međunarodnog monetarnog fonda za Crnu Goru, Martin Petri, tokom sastanka sa guvernerom Centralne banke Crne Gore Radojem Žugićem i ministrom finansija Darkom Radunovićem, piše CDM. 

Iz Centralne banke saoopštili su da delegacija MMF-a boravi u Crnoj Gori radi održavanja redovnih godišnjih konsultacija u skladu sa Članom IV Fonda, a na sastanku je bilo riječi o stanju crnogorske ekonomije, rezultatima ostvarenim u prethodnoj i planovima i projekcijama za tekuću godinu.

 

Žugić je, tom prilikom, istakao da je bankarski sektor u prethodnoj godini ostvario odlične rezultate, koji su osnažili stabilnost finansijskog sistema. I u 2018. godini je nastavljen trend rasta kreditne aktivnosti i depozita, dok, sa druge strane, nivo loših zajmova i kamatne stopa nastavljaju da opadaju.

 

“Guverner je informisao sagovornike da će CBCG inicirati produženje važenja Zakona o dobrovoljnom finansijskom restrukturiranju dugova, za još godinu dana, u cilju stvaranja pretpostavki za dalje pospješenje procesa restrukturiranja. Naime, primjena ovog zakona u periodu od juna 2017. do februara 2018. godine rezultirala je restrukturiranjem dugova u iznosu od 23,7 miliona eura, što ukazuje na opravdanost ove inicijative”, navode u Centralnoj banci.

 

Buduće aktivnosti CBCG će, kako je najavio Žugić, biti usmjerene na harmonizaciju regulative, implementaciju standarda i najboljih bankarskih praksi, kao i na unapređenje kreditnog registra, sa ciljem proširenja njegovog sadržaja i boljeg ažuriranja istog.

 

Radunović je, pak, naglasio da se u 2018. godini nastavljaju pozitivni trendovi na prihodnoj strani budžeta, te da je u prva dva mjeseca ove godine, prema preliminarnim podacima, naplaćeno 188,6 miliona eura budžetskih prihoda, što je za 16,1 posto više u odnosu na isti period prošle godine.

“Istakao je i da Vlada radi na pripremi dokumenata koji se tiču reforme javne uprave, u pravcu optimizacije broja zaposlenih, i dodao da će fokus aktivnosti Ministarstva finansija biti na unapređenju konkurentnosti privrede, ali i smanjenju sive ekonomije na tržištima rada i akciznih proizvoda”, dodaju u Centralnoj banci.

Šef Misije MMF-a ohrabrio je donosioce odluka u Crnoj Gori da nastave sa aktivnostima na daljem snaženju fiskalne održivosti, jačanju finansijske stabilnosti i implementaciji strukturnih reformi.