Back

Elektroprivreda i Bingo sa prihodom preko milijarde KM

Sa ukupnim prihodom od 1,14 mlrd KM, društvo Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo na vrhu je liste velikih kompanija po ostvarenom prihodu. Ovaj rezultat ostvarilo je 4.566 zaposlenih u ovoj kompaniji. 

Drugi na ovoj listi je Bingo d.o.o. Tuzla sa prihodima od 1,04 mlrd KM, a treća je Holdina d.o.o. Sarajevo sa 854,3 miliona KM. Nakon njih na ovoj rang-listi redom se nalaze: Premier World Sport d.o.o. Čitluk (640,4 mil KM), ArcelorMittal Zenica (614,5 mil KM), Konzum d.o.o. Sarajevo (526,7 mil KM), BH Telecom d.o.o. Sarajevo (517,1 mil KM), Aluminij d.d. Mostar (489,0 mil KM), BOREAS d.o.o. Kreševo (459,4 mil KM) i Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo (439,2 mil. KM). 

Među velikim kompanijama najviše je od izvoza prihodovao ArcelorMittal Zenica 350,4 miliona KM, a slijede ga tvrtka PREVENT BH d.o.o. Sarajevo sa 350,1 milion KM i Aluminij d.o.o. Mostar sa 335,3 miliona KM. Top listu deset najvećih izvoznika među velikim kompanijama zaokružuju: Global Ispat Koksna industrija d.o.o. Lukavac (254,8 mil KM), SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o. Lukavac (201,3 mil KM), CIMOS TMD AI d.o.o. Gradačac (112,4 mil KM), Bosnalijek d.o.o. Sarajevo (107,0 mil KM, PD IGMAN d.d. Konjic (104,2 mil KM), D.o.o. NATRON-HAYAT Maglaj (100,2 mil KM) i PREVENT LEATHER d.o.o. Visoko (73,8 mil KM). 

BINGO d.o.o. Tuzla je društvo sa najviše zaposlenih među velikim kompanijama sa 6.389 radnika. Elektroprivreda d.d. Sarajevo na drugom mjestu ima 4.566, a treći BH Telecom d.d. Sarajevo 3.416. Na ovoj rang-listi rangirani su još: KCUS JU Sarajevo (3.274), Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo (3.269), Konzum d.o.o. Sarajevo (3.252), FIS d.o.o. Vitez (3.032), RMU Banovići d.d. Banovići (2.770), Rudnici KREKA d.o.o. Tuzla (2.548) i JZU UKC Tuzla (2.449). 

Top listu velikih kompanija po dobiti predvodi Bingo d.o.o. Tuzla sa 72,4 miliona KM, a prate ga Autoceste FBiH d.o.o. Mostar sa 65,4 mil KM i FDS d.d. Sarajevo sa 65,2 mil KM. 

U top pet društva po dobiti svrstali su se još BH Telecom d.d. Sarajevo sa 63,1 mil KM i PREVENT BH d.o.o. sa 46,8 mil KM. Top deset najprofitabilnijih velikih kompanija zaokružuju: HETA d.o.o. Sarajevo sa 45,8 mil KM dobiti, Premier World Sport d.o.o Čitluk sa 45,4 mil KM, SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o. Lukavac sa 34,4 mil KM, FIS d.o.o. Vitez sa 33,7 mil KM i Violeta d.o.o. Grude sa 30,5 mil KM.