Back

EU uvodi obaveznu kvotu žena u upravama kompanija

Prema prijedlogu kompanije koje imaju manje od 40 posto žena u upravi će morati preferirati žene pri izboru kandidata za upražnjene pozicije.Raniji plan Evropske unije da uvede kvotu od  40 posto žena nije prošao jer su mu se usprotivile Njemačka, Holandija i Švedska koje su tvrdile da se radi o pretjeranom miješanju u unutrašnja pitanja država. Mađarska i Poljska su bile protiv iz ideoloških razloga.

Posljednjih mjeseci sve je manji broj žena u upravama kompanija pokazuju istraživanja, iako je proteklu deceniju taj broj rastao.