Back

FZZZ planira zapošljavanje 11.000 osoba

Direktorica tog zavoda Helena Lončar  na konferenciji za medije kazala je da je to moguće zahvaljujući većem ovogodišnjem budžetu koji za sufinansiranje zapošljavanja iznosi oko 50 miliona KM.

"Od toga je 12,7 miliona iz kredita Svjetske banke", istakla je Lončar.

Za realizaciju programa sufinansiranja zapošljavanja predviđeno je 40.000.000 KM, a Federalni zavod za zapošljavanje ga provodi u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje.

Lončar je navela da je cilj zapošljavanje najmanje 11.000 osoba sa evidencije nezaposlenih u FBiH.

"Programom će se kroz različite mjere obuhvatiti mladi do 30 godina i žene, te teže i posebne kategorije nezaposlenih osoba", kazala je Lončar.

Zavod će sufinansirati prvo radno iskustvo, zapošljavanje žena i mogućnost produženog sufinansiranja i zapošljavanja.

U ovoj godini, najavila je Lončar, Zavod će sufinansirati mjeru nazvanu ”Tražim poslodavca”.

 

"Prema dosadašnjim iskustvima i mjerama nezaposlene osobe su bile pasivne. Sada želimo potaknuti te osobe da traže poslodavce", navela je Lončar.

Za program sufinansiranja start up samozapošljavanja planirano je 6.000.000, a poticajne mjere se odnose na poduzetništvo za mlade, za žene i poduzetništvo za sve, kako je nazvano.

Rukovodilac sektora za zapošljavanje Omer Korjenić je kazao da će Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja biti objavljen na internet stranici Zavoda.

"Prijave će biti moguće putem web portala, a kompletna dokumentacija se dostavlja kantonalnim službama za zapošljavanje", rekao je Korjenić.