Back

Grafički dizajn preduslov je za dobar plasman i prodaju

 Radionica je održana u saradnji sa Službom za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Općine Vogošća. U sali Općinskog vijeća Vogošća, a na temu grafičkog dizajna ovu radionicu Udruženje poslovnih žena BiH realizovalo je uz podršku EBRD i Općine Vogošća. 

Martina Rotim iz EBRD-a predstavila je polaznicama Akademije šta je to što Evropska banka za obnovu i razvoj radi u našoj zemlji i programima koje ova banka provodi a u oblasti podrške poduzetništvu žena.

Emir Operta ekspert iz oblasti grafičkog dizajna kroz praktične i na primjerima njihovih proizvoda pokazao je i objasnio što je to što je potrebno za kvalitetan dizajn, a posebno u smislu prodaje i plasmana. 

Inače, ova radionica dio je planiranih aktivnosti nakon što su polaznice Akademije završile sa zvaničnim predavanjima. Pored ove radionice polaznice Akademije redovno su u kontaktu sa mentoricama koje ih usmjeravaju i pomažu u upravljanju biznisima kojima se bave.