Back

Nova prilika za poduzeća da pronađu željene kadrove kroz program Moja praksa

Jedanaesti ciklus programa Moja praksa započet će krajem marta 2020. godine kada će se održati prvi trening za polaznike koji će kroz niz treninga razvijati poslovne vještine neophodne za uspješno snalaženje u novoj okolini i na novom radnom mjestu. Stečeno znanje polaznici primjenjuju već tijekom trajanja programa kada, podijeljeni u timove, posvećeno uz pomoć mentora rade na rješavanju specifičnih projektnih zadataka kreiranih upravo prema trenutnim potrebama poduzeća. U dogovoru s poduzećem i mentorom, timovi mogu raditi na zadatku u poduzeću ili u prostorijama INTERA TP-a i Code Hub Mostar, coworking prostora u središtu Mostara.

Svi sudionici programa Moja praksa se biraju na osnovu njihovih prijava uspoređujući kompetencije svakog pojedinačnog kandidata s potrebama poslodavaca koji su kreirali zadatke. Izvrstan je ovo način za poslodavce da pronađu željeni kadar, ali i da mladim, visokoobrazovanim ljudima omoguće stjecanje prvog radnog iskustva. Program se u prethodnom periodu pokazao izvrsnim alatom kojim INTERA TP olakšava poduzećima potragu za potrebnim kadrom o čemu svjedoče činjenice da su u svakom prethodnom ciklusu određena poduzeća unutar svog tima pronašla vlastite buduće zaposlenike. Posvećenost mentora i kontinuiran rad omogućava jačanje kapaciteta polaznika stvarajući na taj način kvalitetne temelje za budući razvoj zaposlenika unutar poduzeća i postojećeg poslovanja.

Sva zainteresirana poduzeća se mogu prijaviti za besplatno sudjelovanje na OVOM linku navodeći detalje svog projektnog zadatka i jasno definirajući svoje potrebe kako bi se postigao sinergijski učinak i pronašli kandidati koji će odgovoriti na sve izazove. U slučaju eventualnih pitanja, svi zainteresirani se mogu obratiti timu INTERA TP-a na info@intera.ba.