Back

Podrška razvoju start up ideje mladih

Sredstva grant sheme usmjeriti će se na poticanje i promociju poduzetništva i samozapošljavanja na području općine Tešanj.

Prijave mogu podnijeti punoljetne osobe do 35 godina starosti sa prebivalištem na području općine Tešanj, koje žele kroz započinjanje vlastitog biznisa realizirati svoju poslovnu ideju na području općine Tešanj i koji do sada nisu bili korisnici sredstava poticaja za samozapošljavanje od strane Općine Tešanj. Sredstva po jednoj prijavi su do 10.000 KM.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 22. juni 2018. godine.

Kompletan tekst javnog konkursa možete pogledati OVDJE.