Back

Poduzetništvo i škola-od ideje do realizacije

 Učestvuje 14 država i 24 partnera sa područja dunavskog regiona koji će realizacijom ovog projekta razvijati saradnju obrazovnih institucija, privrednih komora i privatnog sektora te napraviti strateške puteve za modernizaciju srednjeg stručnog obrazovanja.

Imajući u vidu perspektive budućeg ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, okruglim stolom se žele potaknuti tvorci obrazovnih politika kao i poslodavci da usklade svoje strateške razvoje za poduzetničku kompetenciju i stručno obrazovanje, u cilju promovisanja dualnog obrazovanja i povezivanja realnih potreba rada sa upisnom politikom u školama.

Okruglom stolu  prisustvuju predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Privredne Komore KS, Općine Hadžići, osnovnih i srednjih škola, te vijeća roditelja i poslodavaca sa područja KS. Razgovara se o problemima i mogućnostima za napredak kada su u pitanju stručne i poduzetničke kompetencije učenika-budućih zaposlenika kao i mogućnosti implementacije dualnog obrazovanja u svjetlu dosadašnjih dobrih praksi.