Back

Poslovne žene Izmira u posjeti BIGMEVU

 Direktor BIGMEVA upoznao je članice IZIKAD-a sa radom ove organizacije ali i sa kompanijama iz turske koje posluju u BiH.

Naglasio je kako je BIGMEV u partnerskom odnosu s Udruženjem poslovnih žena u BiH te da ta saradnja donosi rezultate, za što je dokaz između ostalog i ova posjeta.

 

Poslovne žene iz izmira najviše su se interesovale za potencijalna investiranja u BH privredu te administrativne i druge uslove za poslovanje u BiH.

 

Imale su priliku i pogledati promotivni film o BH privrivrednim potencijalima i kapacitetima a koji je BIGMEV pripremio za potencijalne partnere.