Back

Produžen rok za prijave na Javni poziv za finansiranje plaća

Produžen rok za prijave na Javni poziv za finansiranje plaća

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je 10. Studeni 2021. godine na web stranici Ministarstva Javnog poziva za financiranje cjelovite ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za srpanj, kolovoz i rujan 2021. godine. godine do koje rok za podnošenje prijava ističe danas, 22.11.2021 godine.


Obzirom da je rok kratak i da postoji potreba za njegovim produženjem, produžili smo rok za prijavu do petka, 26. novembra 2021. godine.


Podsjećamo da je prijava na Javni poziv, zbog mjera zaštite od širenja Covid zaraze, moguća isključivo putem preporučene pošte.


Na zatvorenoj koverti obavezno je navesti: "Prijava na Javni poziv za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine – Ne otvaraj." Na poleđini zatvorene koverte obavezno je navesti: naziv podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon podnosioca prijave.