Back

Program pomoći u obavljanju pripravničkog staža povratnika sa VSS

Prijaviti se mogu povratnici  iz :

Bugojno, Busovača, Fojnica,Gornji Vakuf, Kiseljak, Novi Travnik, Vitez, Jajce, Čapljina, Mostar, Prozor Rama, Stolac, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno, Doboj Jug, Olovo, Vareš, Usora, Zavidovići, Žepče, Odžak, Orašje, Čelić, Doboj Istok, Kalesija, Sapna,Teočak, Foča (FBiH), Pale (FBiH), Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa, Ključ i Sanski Most

Javni poziv se objavljuje u svrhu prikupljanja prijava fizičkih lica povratnika ili članova povratničkih domaćinstava, sa visokom stručnom spremom, kao i prijava pravnih lica (organi uprave, javne ustanove, javna ili privatna preduzeća, zadruge, obrtnici, udruženja i sl.) – zainteresovanih za angažovanje prijavljenih kandidata, u okviru programa pomoći u obavljanju pripravničkog staža/stručnom osposobljavanju, kroz rad bez zasnivanja radnog odnosa, povratnika sa područja Republike Srpske i navedenih općina Federacije Bosne i Hercegovine.

Kompletan tekst javnog poziva možete pogledati OVDJE