Back

Projekt razvoja tržišne poljoprivrede

 USAID/Sweden Projekt razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane pružatelje usluga poslovnog razvoja i organizacije proizvođača da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne i druge stručne podrške, te na taj način doprinesu jačanju konkurentnosti poljoprivrednog sektora.

USAID i Vlada Švedske stavili su putem FARMA II projekta organizacijama iz sektora poljoprivrede na raspolaganje dodatni grant fond u vrijednosti od tri miliona američkih dolara, a vrijednost pojedinačne aplikacije predviđena je u rasponu od minimalno 2.000 američkih dolara do maksimalno 50.000 američkih dolara, objavljeno je na internetskim stranicama Vlade Posavskog kantona. 

Zahtjevi moraju biti dostavljeni elektronski, putem e-mail adrese grants@farmabih.ba i u pisanoj formi u ured USAID/Sweden FARMA II projekta u Sarajevu, do 16 sati, na dan 19. aprila 2019. godine.

USAID/Sweden FARMA II će organizirati informativne sastanke na kojima će se zainteresiranim organizacijama pružiti sve informacije i uputstva za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva.