Back

Sajmovi i Buyer mission programi u Turskoj

Ured savjetnika za trgovinu Ambasade Republike Turske u Sarajevu obavještava da će se u periodu 21.-24. april 2022.godine u Istanbulu održati Sajam Motobike Istanbul 2022.

U okviru pomenutih sajmova u periodu 20.-23. april 2022.godine održat će se Buyer Mission Programi za strane kompanije posjetioce, tokom kojih će biti održani B2B bilateralni susreti sa turskim privrednicima i posjeta sajmu. Učesnicima (po jedan predstavnik kompanije) gore pomenutog Programa bit će plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika engleski, njemački ili francuski, te trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje o kupovini.

Zainteresovane kompanije mogu aplikacione formulare dostaviti Uredu ekonomskog savjetnika Ambasade Republike Turske u Sarajevu najkasnije do 31.marta 2022.godine na broj faksa: 033/ 208 – 562 ili putem maila saraybosna@ticaret.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore navedenom Programu.

 

Izvor: https://komorabih.ba/