Back

Partner MKF nagrađuje poljoprivrednike

Do 15.4 otvoren konkurs za poljoprivredna gazdinstva koja štite okoliš

22.3.202. – Nakon uspješno realiziranog projekta Budi neko, posluj eko!, kojim je Partner MKF novčano nagradila mala i mikropreduzeća koja posluju po eko principima, ova vodeća mikrokreditna fondacija u segmentu energijske efikasnosti pokreće novi nagradni konkurs Budi neko, proizvodi eko! čiji je cilj stimulisanje eko poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini.

Javni poziv otvoren je do 15. aprila, a namijenjen je individualnim poljoprivrednim proizvođačima, odnosno poljoprivrednim gazdinstvima koji su registrovani za poljoprivrednu ili prerađivačku djelatnost u poljoprivredi, a koji vode brigu o očuvanju zdravlja i životne sredine.

Close up of box with vegetables in hands of mature man

Sve one koji se bave proizvodnjom zdrave hrane a pri tome vode računa da ostvare ograničen utjecaj na okoliš odgovornim korištenjem energije i prirodnih resursa, očuvanjem ekološke ravnoteže i bioraznolikosti, povećanjem plodnosti tla, održavanjem kvalitete vode i sl., Partner MKF poziva da podijele svoje ekološke prakse slanjem kratkog opisa kako su organizirali svoju eko proizvodnju na e-mail: eko@partner.ba. Osim prezentacije provođenja trenutnih eko aktivnosti u proizvodnji, prijava treba da sadrži i opis budućih koraka kojima će se povećati ili unaprijediti eko otisak. Na osnovu komisijske procjene Partner MKF će dodijeliti novčane nagrade za tri najbolje plasirana poljoprivredna gazdinstva, u iznosu od 3.000 KM za osvojeno prvo mjesto, 2.000 KM za drugo i 1.000 KM za osvojeno treće mjesto. Jedan od osnovih uslova je da će troje prvoplasiranih trebati predočiti dokaz da su sredstva namijenili za realizaciju proizvodnje po eko principima, dok će utrošak biti kontrolisan od strane Fondacije.

Planting strawberry plant in small garden planting pot.

“Ekološki uzgoj postaje sve popularniji u svijetu pa i kod nas, a naš cilj je da ovim projektom podržimo one koji se već bave eko proizvodnjom, imaju potencijal da je dodatno razviju i prošire te tako ujedno budu pozitivan primjer drugim proizvođačima. Stimulisanjem eko proizvodnje želimo pomoći i da se sa našeg lokalnog tržišta, zadovolji sve veća potražnja bh. potrošača za provjerenim ekološkim proizvodima. Kao važna grana ukupne privrede i poljoprivreda treba slijediti sve popularnije eko trendove, a nadam se da ćemo tokom projekta Budi neko, proizvodi eko! otkriti brojne pozitivne primjere eko proizvodnje u našoj zemlji“, izjavio je Senad Sinanović, direktor Partner MKF i podsjetio da je misija Fondacije pružanje finansijskih usluga ekonomski aktivnoj populaciji koja ima otežan ili koja nema pristup komercijalnim izvorima finansiranja, što se odnosi na većinu poljoprivrednika u BiH.

Više informacija o projektu i načinu učešća potražite na web stranici i društvenim mrežama Partner MKF.

O eko poljoprivredi

Kao poseban sistem održive proizvodnje, ekološka poljoprivreda podrazumijeva uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda koristeći ekološki, privredno i društveno opravdane proizvodno-tehnološke metode, najpovoljnije koristeći plodnost tla i raspoložive vode, prirodna svojstva biljaka, životinja i krajolika, vodeći računa o povećanju prinosa i otpornosti biljaka putem prirodnih sila i zakona, uz propisanu upotrebu  gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i životinja. Ekološkom poljoprivredom potiču se visoki standardi za dobrobit životinja što podrazumijeva i da poljoprivrednici poštuju specifične potrebe životinja.

Happy young farmer or agronomist inspecting wheat plants in a field before the harvest. Checking seed development and looking for parasites with magnifying glass. Organic farming and food production

O Partner mikrokreditnoj fondaciji

Podsjećamo, Partner MKF je najveća mikrokreditna fondacija u Bosni i Hercegovini koja pruža usluge mikrokreditiranja već 25 godina. Vodeći se misijom pružanja finansijskih usluga ekonomski aktivnoj populaciji koja ima otežan, ili koja nema pristup komercijalnim izvorima finansiranja, direktno pomaže samozapošljavanje i stvaranje novih radnih mjesta. Kao neprofitna organizacija sav višak prihoda nad rashodima Partner MKF usmjerava u plasiranje novih mikrokredita u Bosni i Hercegovini kojima se stimuliše finansijska uključenost svih građana, a time i ekonomski razvoj zemlje.