Back

Senad Omerović širi posao s paprikom

 U razgovoru sa Senadom prepoznaje se koliko truda i stalnog rada poljoprivrednici moraju uložiti kako bi pratili moderne trendove u poslu kojim se bave.

 "Radimo sa plastenicima, tu možemo lakše pratiti stanje i imamo pozitivna iskustva. Riješili smo plasman robe kroz saradnju sa trgovačkim lancima, te smo u stalnoj potrebi da rastemo, ulažemo i dalje zapošljavamo", govori nam Senad.

 O zadruzi Agrofood mnogi prolaznici, ali i stanovnici ove regije, pričaju pozitivno. Senad je zbog toga odlučio proširiti saradnju sa vanjskim dobavljačima, te kontinuirano radi na obuci i okupljanju potencijalnih kooperanata.

 "Uposlili smo nedavno tri nove radnice, nabavili smo dodatni alat za sijačicu, izvršili smo nabavku sjemena, kontejnera i zaštite za proizvodnju sadnica sa kooperantima. Dosta smo se fokusirali na pripremu brošura za kooperante, njihov izbor na terenu, potvrdu uslova za sadnju paprike i edukaciju lica koja će raditi posao na terenu", napominje Senad.

 Smatra da je pored rada na terenu i odgovornog upravljanja, izuzetno važno širiti znanje u lokalnoj zajednici. Zbog toga je čest predavač i organizator treninga i obuka za druge proizvođače. Uz podršku USAID/Sweden FARMA II Projekta, proširio je  kapacitete zadruge za prozivodnju presadnica povrća. Nabavili su automatsku liniju za sjetvu rasada, te izgradili smještajni prostor za kompresor i liniju. Izuzetno je važno što kroz programe saradnje, Senad dijeli svoje znanje sa drugim iz lokalne zajednice koji su zainteresovani za zaposlenje ili pokretanje vlastite zadruge.

 "Postoje ljudi koji imaju želju za novim znanjem, i na tom putu mi želimo pomoći kroz ovu vrstu edukacije. Uvijek nam nedostaje obučene radne snage i to je izazov s kojim se poljoprivrednici stalno susreću u Bosni i Hercegovini.“

 “Agrofood” je proizveo rasad paprike od 127.500 komada, a uspješno realizuju saradnju sa 24 kooperanata na regiji Birač. Senad Omerović ne misli stati u širenju i ulaganju, te želi biti primjer mladim ljudima u svom kraju da se od poljoprivrede i vrijednog rada može živjeti.