Back

Spriječiti zastoj projekta EBRD-a u BiH

Razgovarano je i o aktuelnoj situaciji u vezi s akumuliranjem prihoda od cestarina na posebnom podračunu Centralne banke BiH.

Ministar Bevanda, koji je i predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, kazao je da nije bilo suglasnosti među entitetima u vezi načina raspodjele prihoda od cestarina čime nisu stvoreni uslovi da se novac doznači javnim entiteskim poduzećima za izgradnju autocesta.

Tijekom sastanka bilo je riječi o pružanju podršku privatnom sektoru u BiH, što bi EBRD podržala kroz Vijeće investitora, ali su te aktivnosti u začetku iako je ranije potpisan Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i EBRD-a.

Sugovornici su se saglasili da je nužno u te projekte uključiti i niže razine vlasti zbog nadležnosti koje imaju i bolje operativnosti, kako ne bi došlo do zastoja u započetim reformama koje trebaju ubrzati investicijske procese, saopćeno je iz Ministarstva financija i trezora BiH.