Back

Subvencije kredita za subjekte male privrede

Javni poziv poslovnim bankama za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope za subjekte male privrede koji posluju na području općine Centar, objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" i na općinskoj web stranici. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana

U pozivu je navedeno da banka treba osigurati kreditna sredstva subjektima male privrede te nakon zaključivanja ugovora sa Općinom objaviti javni poziv za dodjelu poticajnih kreditnih sredstava. Kad je riječ o obavezama banke navedeno je da odobreni krediti po jednom korisniku mogu iznositi do 500.000 KM sa maksimalnim rokom otplate do sedam godina.

Ponude je potrebno dostaviti poštom ili direktno na protokol Općine Centar, Mis Irbina 1. Sve dodatne informacije vezana za javni poziv mogu se dobiti putem telefona na broj: 033/562-347, saopćeno je iz te općine.