Back

Subvencije za mlade, zapošljavanje u javnim radovima

Na konferenciji za medije nakon sjednice kantonalni premijer Adem Zolj rekao je da će subvencije biti dodijeljene u septembru i da je to jedan od napora koji Vlada čini da mlade ljude zadrži u BiH.

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Čedomir Lukić precizirao je da su uslovi za ostvarivanje prava na subvenciju bili da je osoba mlađa od 35 godina, da je državljanin BiH s boravištem u KS od najmanje tri posljednje godine, da je riječ o prvoj kupovini stana, da par ili pojedinac ne posjeduje nikakvu nekretninu, te da nekretninu ne kupuju od najbližih srodnika.

"Zaprimljeno je 580 prijava od čega je 489 ostvarilo pravo na subvenciju, a u skladu s našim mogućnostima 330 će ih dobiti subvenciju", rekao je Lukić.

Pojasnio je da su u realizaciju programa krenuli u trenutku usvajanja budžeta sa 400.000 KM što je rebalanskom uvećano na 800.000 KM, preraspodjelom sredstava unutar ministarstva uvećano na 1,3 miliona KM – da bi danas na sjednici dobili podršku svih članova Vlade da konačan iznos bude 3,3 miliona KM.

Lukić je naveo da će oni koji su ostvarili pravo na subvenciju a za njih trenutno nema sredstava moći aplicirati naredne godine.

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Amela Dautbegović kazala je da je na sjednici usvojena odluka o zapošljavanju 570 osoba u programu javnih radova u trajanju dva mjeseca a radovi se odnose na uređenje okoline, izgradnju i sanaciju infrastrukture, socijalnu zaštitu na području KS, kulturu, turizam i sajamske manifestacije.

Navela je da će mjesečna naknada za radove iznositi 800 KM, te da će biti uplaćivani i svi doprinosi i porezi.

Ministar finansija KS Jasmin Halebić izjavio je da je danas predstavljen izvještaj o izvršenju budžeta za šest mjeseci 2018. u kojem je navedeno da se rashodi Kantona izmiruju u potpunosti i na vrijeme.

Dodao je da su isplate iz budžeta ubrzane te da se socijalna davanja i plate sada isplaćuju oko 10. u mjesecu, dok je na početku mandata ove vlade to bilo pred kraj mjeseca.

Također, Vlada Kantona Sarajevo je, na prijedlog ministra unutrašnjih poslova Vedrana Mulabdića, donijela odluku i dala saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za prijem 230 policijskih službenika, od toga 200 u početnom činu policajac i 30 u činu mlađeg inspektora.