Back

U BiH u julu povećan broj nezaposlenih

 Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje, na dan 31. jula 2018. u Bosni i Hercegovini su 450.392 osobe bile na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja.

Nezaposlenost je povećana u Federaciji BiH za 2.963 osoba (0,90 posto), a smanjena u Republici Srpskoj za 611 osoba (0,57 posto) i u Brčko Distriktu BiH za 31 osobu (0,30 posto).

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31. julom 2018. NKV radnika je 122.841 ili 27,27 posto, PKV 7.528 ili 1,67 posto, KV 144.378 ili 32,06 posto, VKV 2.056 ili 0,46 posto, NSS 1.114 ili 0,25 posto, SSS 126.436 ili 28,07 posto, VŠS 6.721 ili 1,49 posto i VSS 39.3186 ili 8,73 posto.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja, KV radnici 32,06 posto, te radnici sa SSS 28,03 posto. 

U julu je brisano ukupno 17.546 osoba s evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja zaposleno je 11.066 osoba.

Istovremeno je za 9.247 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.015 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u junu 2018. broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 806.031, a od toga je 342.169 žena. U odnosu na maj 2018. broj zaposlenih osoba je povećan za 0,4 posto, a broj zaposlenih žena je također povećan i to za 0,3 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za juni 2018. iznosila je 35,7 posto i u odnosu na maj 2018. smanjena je za 0,2 postotna poena.