Back

Uskoro dozvole za 4G mrežu

Kako piše Faktor.ba pozivajući se na neimenovane izvore, u toku su posljednji razgovori o finalnom izgledu odluke, kojom će biti definisani uvjeti pod kojima će ove dozvole biti izdate. Jedno od pitanja o kojem se razgovara je i cijena tih dozvola koju će platiti operateri. 

Treba znati da je Vijeće ministara BiH u dokumentu Politika u sektoru telekomunikacija preciziralo da će se frekventni spektar namijenjen za 4G mrežu podijeliti na tri jednaka dijela i da će biti dodijeljen spomenutim operaterima. To znači da je već poznato ko će dobiti dozvolu za pružanje usluga 4G mreže, ali je ostalo da se definišu uvjeti pod kojima će one biti dodijeljene. 

Tekstom odluke je predloženo da se dozvole dodjeljuju na period od 15 godina. Cijena dozvole još uvijek nije precizno utvrđena, ali je poznato da će telekom operateri, osim jednokratnog plaćanja dozvole imati obavezu da u naredih 15 godina plaćaju godišnju koncesiju. Predloženim tekstom je predviđeno da ukupan godišnji iznos koncesije na korištenje frekventnog spektra, kojeg će plaćati sva tri operatera zajedno, bude devet miliona KM. 

– U EU postoji plan da 2022. godine u glavnim gradovima svake od države članice bude pokrenuta usluga 5G mreže. Kako bi se BiH na vrijeme priključila ovom trendu, domaći operateri će imati mogućnost da, paralelno sa razvojem 4G stvaraju preduvjete i za pružanje usluga u 5G mreži. Time se nastoji spriječiti sadašnja situacija da smo jedina država u Evropi koja nema 4G mrežu – dodaju izvori Faktora.