Back

Vlada FBiH odobrila odobrila sredstva za doprinose radnika

Donesena je i odluka za uplatu doprinosa za MIO za 9., 10., 11. i 12. mjesec 2017. godine za 884 radnika Aluminija d.d. Mostar.

Za potrebe radnika IP Krivaja izdvojeno je 2.584.475,16 maraka, a za radnike Aluminija 2.187.423,48 maraka, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vlada je usvojila izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji BiH u 2017. godini i zadužila Federalno ministarstvo financija da ga dostavi Vijeću za državnu pomoć BiH radi sačinjavanja godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći u BiH, koji će biti upućeno Evropskoj komisiji s ciljem ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ukupnu državnu pomoć čini državna pomoć sektoru industrije i usluga (dostupna cijelom gospodarstvu ili određenim sektorima) uključujući i onu dodijeljenu poljoprivredi. Sudjelovanje državne pomoći u bruto domaćem proizvodu Federacije BiH iznosi oko 1,03 posto.Ova pomoć (bez poljoprivrede) za 2017. godinu iznosi 127.451.487 KM ili 65,16 miliona eura. 

Federalna vlada donijela je Odluku o utvrđivanju interesa Federacije BiH za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombiniranog prometa za 2018. godinu, čime se ispunjava zakonska odredba po kojoj Federacija BiH sufinansira željeznički putnički i kombinirani promet po prethodno iskazanom interesu.

Donesena je i Odluka kojom je utvrđeno da je interes Federacije BiH izgradnja dionice autoceste Poprikuše – Nemila na Koridoru Vc, u dužini od 5,4 kilometara. Izgradnja te dionice predviđena je Programom javnih investicija Federacije BiH za period 2018. – 2020. godina, a sredstva za realizaciju projekta osigurat će Autoceste FBiH u skladu sa svojim Planom poslovanja za 2018. godinu.