Back

YEP inkubator poslovnih ideja

Pokretanje programa ozvaničeno je potpisivanjem ugovora o saradnji i udruživanju sredstava sa zainteresovanim lokalnim zajednicama tokom Četvrtog foruma službi zapošljavanja, u decembru prošle godine u Sarajevu. 

U skladu sa planiranom dinamikom, u toku januara i februara ove godine, uključeni gradovi, općine i opštine su objavile javne pozive za učešće potencijalnim preduzetnicima, po osnovu kojih je do sada evidentirano više od 800 aplikacija.

Do zatvaranja javnih poziva u svim lokalnim zajednicama, očekuje se više od 1.000 prijava zainteresovanih preduzetnika. 

YEP Inkubator poslovnih ideja polaznicima osigurava integralnu podršku u pokretanju poslovnih ideja koja podrazumijeva: 

Program jačanja preduzetničkih vještina 

Program podrške u izradi prototipa proizvoda i usluga 

Obuka u razvoju poslovnog modela prema 

Canvas metodologiji 

Mentorstvo u izradi punog poslovnog plana za poduhvat 

Pravnu podršku u registraciji optimalnog pravnog lica 

Knjigovodstvenu podršku u uspostavi procedura i početku poslovanja

 Dodatna podrška u oblikovanju i formulisanju društvene misije za socijalna preduzeća.

Po zatvaranju javnih poziva i provođenju procesa selekcije, u drugoj polovini februara i prvoj sedmici marta ove godine, pokrenut je program YEP Inkubatora u prvih 7 lokalnih zajednica: Banja Luka, Bijeljina, Ilijaš, Lukavac, Mostar, Novi Grad Sarajevo, Zenica. U ovoj i narednoj sedmici očekuje se početak rada na novim lokacijama a sve planirane lokalne zajednice će početi sa radom do kraja ovog mjeseca.

Više informacija potražite na web stranici Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Ambasada Švajcarske, a implementira njemačka kompanija GOPA mb.