Back

Agencija za rad i zapošljavanje BiH

Agencija za rad i zapošljavanje BiH u
saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje
Brčko distrikta BiH, te Savezna agencija za rad SR Njemačke (Bundesagentur für
Arbeit – BA) u saradnji sa Udruženjem njemačkih obrta (Zentralverband des
Deutschen Handwerks – ZDH) raspisuju javni poziv u okviru projekta „Obrti nude
budućnost“.

Projekat
će trajati tri godine i njime je predviđeno povećanje kompetencija na tržištu
rada za ukupno 120 kandidata kroz regrutaciju, dokvalifikaciju i integraciju
kvalifikovanih radnika u njemačka obrtna zanimanja za vrijeme trajanja
projekta. Ovaj projekt je izvanredna prilika za naše radnike da steknu
savremena znanja i vještine u skladu sa njemačkim obrazovnim i stručnim
standardima, a važno je naglasiti da se kandidati nakon sticanja potrebnih
znanja i vještina vraćaju u Bosnu i Hercegovinu kako bi ista mogli prenijeti na
domaće tržište rada.

Projekt je otvoren za slijedeća zanimanja
i kvalifikacije:

1.     
Elektroničar/Elektroničarka

2.     
Metalostrugar/Metalostrugarka

3.     
Instalater/Instalaterka za sanitarije, grijjanje i klimatizaciju

Zbog pandemije virusa Covid-19 sve
aktivnosti u ovoj godini će biti provedene putem online sistema. Nakon
okončanja procesa prijavljivanja kandidata (rok za prijavu je 30.04.2021.) će u
periodu 03.-28.05.2021. godine biti organizovani online intervjui sa odabranim
kandidatima. Predviđeno je da učenje njemačkog jezika počne u roku
од četiri do šest sedmica
nakon prijema kandidata u projekat, u Sarajevu, u Goethe Institutu. Planirano
je da učenje jezika traje 6 mjeseci tokom kojih će kandidati primati iznos od
780,00 KM za troškove smještaja i ishrane, a imat će i zdravstveno osiguranje.

U drugoj fazi projekta će se znanja i
vještine kvalifikovanih radnika uporediti sa njemačkim obrazovnim sistemom i
kompetencijama njemačkih radnika i to tokom njihovog boravka u Njemačkoj radi
dokvalifikacije u njemačkim obrtnim preduzećima i daljnjeg učenja njemačkog
jezika. Svi troškovi boravka naših radnika u Njemačkoj će također biti
pokriveni.

Poziv će biti otvoren 25.03.2021.-30.04.2021. godine

Sve detaljne informacije možete dobiti na internet stranicama www.arz.gov.ba ili

http://www.obrti-nude-buducnost.de/bs