Back

Bez posla najviše žena, 54,41%

U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih osoba je manji za 6.627 osoba ili 1,40 posto, a od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje 253.707 ili 54,41 posto su žene.

Nezaposlenost je smanjena u Federaciji BiH za 5.432 osobe (1,56 posto), u Republici Srpskoj za 1.096 osoba (0,97 posto) i u Brčko Distriktu BiH za 99 osoba (0,91 posto).

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31. martom 2018., NKV radnika je 127.818 ili 27,41 posto, PKV 7.882 ili 1,69 posto, KV 152.344 ili 32,67 posto, VKV 2.158 ili 0,46 posto, NSS 1.176 ili 0,25 posto, SSS 130.067 ili 27,89 posto, VŠS 6.791 ili 1,46 posto i VSS 38.094 ili 8,17 posto.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja- KV radnici 32,67 posto, te radnici sa SSS – 27,89 posto. 

U martu su brisane ukupno 19.834 osobe sa evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja zaposleno je 12.512 osoba.

Istovremeno je za 7.285 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u tom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.677 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u februaru 2018. broj zaposlenih u BiH iznosio je 791.397, a od toga je 334.625 žena. U odnosu na januar 2018. broj zaposlenih je povećan za 0,1 posto, a broj zaposlenih žena se takođe povećao i to za 0,4 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za februar 2018. iznosila je 37,4 posto i u odnosu na januar 2018. smanjena je za 0,1 posto.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih u martu 2018., novoprijavljenih osoba koja traže posao bilo je 13.126. Broj osoba brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 19.834. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 12.512 ili 63,08 posto.

U martu 2018. poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 5.677 potreba za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj osoba kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 7.285.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u martu 2018. novčanu naknadu koristilo je 13.970 osoba ili tri posto od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 391.949 osoba ili 84,05 posto od ukupno nezaposlenih u BiH. 

Po rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2017., u BiH je radnu snagu činilo 1.026.337 osoba, dok je broj neaktivnih iznosio 1.380.994.

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 815.659, a nezaposlenih 210.678. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za 2017. iznosila je 20,5 posto.

Broj zaposlenih veći je za 1,8 posto u odnosu na 2016., dok je broj nezaposlenih smanjen za 22,8 posto, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.