Back

Budi poduzetnica na Ilidži

 Poduzetnice, ali i žene koje imaju potrebu ili želju da pokrenu svoj biznis, smatraju da ne postoji način da se privreda zemlje unaprijedi i doprinese boljem životu naroda, bez aktiviranja poduzetničke energije žena. Bolji život u BiH je cilj i zadatak kompletnog radno-aktivnog stanovništva, a najveći pravi potencijal leži u nezaposlenom stanovništvu. 

Žene čine 63% nezaposlenih, a istraživanja pokazuju da prihodi žena puno više doprinose poboljšanju kvaliteta života u porodici, nego isti nivo prihoda muškaraca. Sve su ovo elementi koji ukazuju na moguća rješenja zajedničkih pitanja.
Obzirom da su iskustva poduzetnica i odnos prema poslovnim ženama i njihovim udruženjima različiti u lokalnim zajednicama, poduzetnice žele da osvijetle ovaj segment djelovanja lokalnih zajednica. 
Na ovom okruglom stolu poduzetnice, predstavnice Udruženja poslovnih žena i predstavnici lokalnih zajednica će razmijeniti iskustva i zapažanja, te predstaviti najbolje prakse svojih lokalnih zajednica. 
 
Poduzetnice će pozdraviti i načelnik Općine Ilidža Senaid Memić.
 
Okrugli sto će se održati  u zgradi  Općine  Ilidža,  08.05.2018.godine u 11.00 sati 
 
Cilj je da se prikupe iskustva, kako bi se razvila diskusija uz učešće svih zainteresiranih, a  onda pokuša definisati jedan fleksibilan model – program, koji bi poslužio da se u lokalnim zajednicama koje nemaju aktivne programe podrške poduzetnicama, donesu programi prilagođeni specifičnostima 
 
Tokom okruglog stola razgovarati će se o temama:
1.Lična iskustva u pokretanju biznisa
2.Prakse lokalnih zajednica u poticanju poduzetništva žena.
3. Uključivanje  potencijalnih donatora ili predstavnika fondova za podršku pokretanju biznisa
4. Identificiranje potreba žena sa područja općine Ilidža za pristupanje programima poticaja i pokretanje vlastitog biznisa
 
Moderator i lokalni nosilac na osnovu svih izlaganja predložit će sadržaj zaključaka na osnovu kojih će se odlučiti o organizovanju radionica za žene koje tek pokreću svoj biznis, kao i za žene koje već imaju razvijen biznis ali nailaze na pojedine probleme.
Zajednički rad, a prevashodno dijalog koji će okrugli sto postići, kao rezultat će dati prijedloge za mjere ili programe, edukacije, seminare i sl. koji se odnose na podršku ženama koje počinju sa svojim biznisima, ili koje već imaju razvijene biznise.
Kompletan program okruglog stola pogledajte ovdje.