Back

Broj turista u BiH i dalje u porastu

Turisti su u februaru ostvarili 148.391 noćenje, što je više za 0,6 posto u odnosu na januar 2018. i za 21,9 posto više u odnosu na februar 2017. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 35,6 posto dok je 64,4 posto učešće stranih turista.

Broj noćenja domaćih turista više je za 0,6 posto u odnosu na januar 2018. i viši za 16,3 posto u odnosu na februar 2017. godine.

Broj noćenja stranih turista bio je viši za 0,6 posto u odnosu na januar 2018. i za 25,1 posto viši u odnosu na februar 2017. godine, podaci su Agencije za statistiku BiH.

U strukturi noćenja stranih turista u februaru 2018. najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (26,5 posto), Srbije (23,2 posto), Slovenije (7,4 posto), Turske (5,8 posto), Njemačke (3,2 posto) te Austrije i Italije sa po (2,5 posto) što je ukupno 71,1 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 28,9 posto noćenja.

Što se tiče dužine boravka stranih turista, na prvom mjestu su turisti iz: Katara sa prosječnim zadržavanjem od 5,3 noći, Rumunije sa 4,0 noći, Kuvajta sa 3,6 noći, Bahreina sa 3,5 noći te Indije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i sa Islanda sa po 3,2 noći.

Turistima je u februaru 2018. u Bosni i Hercegovini bilo na raspolaganju 18.338 soba, apartmana i mjesta za kampiranje što je za 6,8 posto više u odnosu na februaru 2017. i 39.946 raspoloživih kreveta što je više za 11,2 posto u odnosu na isti mjesec 2017.godine.

U februaru 2018. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 16.298 soba i apartmana što je za 6,7 posto više u odnosu na januar 2017. i 34.329 kreveta što je za 11,4 posto više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Neto stopa iskorištenosti stalnih kreveta u januaru 2018. iznosila je 13,9 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,1 posto.