Back

EBRD kredit za energetsku efikasnost

Sredstva su odobrena u okviru European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) programa od 85 miliona eura, Program finansiranja zelene ekonomije (GEFF) za Zapadni Balkan. Poticaje i tehničku pomoć za podršku investicijama u zelene tehnologije će obezbijediti Europska unija (EU), Federalno ministarstvo finansija Austrije i Europski zajednički fond za Zapadni Balkan u sklopu Investicionog okvira za Zapadni Balkan, a u saradnji sa Energy Community.

“Partner mikrokreditna fondacija nastavlja sa implementacijom projekata u oblasti energetske efikasnosti. Potpisivanje ovog ugovora, znači povećanje primjene mjera energetske efikasnosti u BiH te nastavak uspješne saradnje sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, koja traje od 2012. godine, i uz čiju pomoć je Partner mikrokreditna fondacija realizovala niz značajnih projekata. Zahvaljujem se EBRD-u što je prepoznala Partner MKF kao partnera koji će implementirati ovaj, za nas i našu zemlju, veoma važan projekat”, rekao je Senad Sinanović, direktor Partner mikrokreditne fondacije.

Sredstva iz ovog kredita će biti namijenjena za kreditiranje mjera energetske efikasnosti kao što su: toplotna izolacija objekata, zamjena prozora i vrata, nabavka kotlova na pelet i biomasu, solarne kolektore, fotonaponske panele, toplotne pumpe, ekonomičnu rasvjetu i druge mjere koje donose uštedu i komfor krajnjim korisnicima.

Partner mikrokreditna fondacija već 20 godina pruža mikrokredite osobama koje nemaju ili imaju ograničen pristup komercijalnim izvorima finansiranja, odnosno bankama. Osim mikrokredita za poslovne aktivnosti, Partner je dizajnirao i kreditne linije za poljoprivredne, stambene i mikrokredite za poboljšanje uslova života. Posebna kreditna linija je dizajnirana za energetsku efikasnost, putem koje se utječe na povećanje komfora, smanjenje troškova energije, a u konačnici, i smanjenje zagađenosti vazduha, odnosno smanjenje emisije CO2. Plasmanom ovih kredita, uzimajući u obzir i vrijeme trajanja instalirane opreme, procijenjeno je da će se uštedjeti preko 1,5 milion MWh primarne energije, što je ekvivalentno potrošnji energije za cca. 83.333 domaćinstava ili uštedi od 232,3 miliona KM. Također, planirane su uštede u emisiji CO2 za više od 470.000 tona, što je približno količini CO2 koju emituje 26.000 domaćinstava koja se griju na ugalj.

Od početka svog djelovanja u Bosni i Hercegovini, EBRD je investirala 2,1 milijardu eura u oko 150 projekata u zemlji. Banka se fokusira na podršku restrukturiranju i širenju lokalnog privatnog sektora, stvaranju bliskih veza sa širim regionalnim tržištima i promoviranju efikasnije i održive upotrebe resursa.