Back

FIPA i Agencija za strana ulaganja Austrije potpisale Memorandum o saradnji

U okviru pružanja međusobne pomoći i podrške u radu, Agencije će promovirati aktivnosti koje se odnose na međunarodnu ekonomsku i trgovačku suradnju, te će razmjenjivati njihova iskustva u promociji i privlačenju investicija.

Razmjenjivat će raspoložive informacije, promotivne materijale i druge dokumente koji se odnose na ispunjavanje ciljeva iz ovog memoranduma.

Međusobno će se informirati o održavanju investicijskih konferencija i privrednih dešavanja u Bosni i Hercegovini i Austriji.

Uspostavljanje saradnje sa sličnim agencijama i potpisivanje Memoranduma o saradnji doprinosi promoviranju mogućnosti bh. privrede u inostranim privrednim krugovima, skretanje pažnje na bh. potencijale, te afirmiranje mogućnosti za ulaganje BiH, saopćeno je iz FIPA-e.