Back

Kreditna linija za razvoj konkurentnosti malih i srednjih poduzeća

EBRD je uz potporu Europske unije, osigurao sredstva kroz Program podrške konkurentnosti malih i srednjih poduzeća zapadnog Balkana. Program je namijenjen kratkoročnom i dugoročnom finansiranju malih i srednjih poduzeća s ciljem usklađivanja njihovog poslovanja sa zahtjevima i standardima Europske Unije. Ovaj kreditni proizvod EBRD-a je osiguran iz sredstava Europske unije kroz IPA (Instrument pristupne pomoći) Fond, u iznosu od 1.5 miliona EUR. 

Poseban značaj ovog kreditnog proizvoda je što će klijenti po završetku i verifikaciji projekta dobiti bonus u iznosu od 15% vrijednosti kredita. 

Ovim kreditnim proizvodima UniCredit u BiH i EBRD prepoznali su važnost i potrebu potpore malih i srednjih poduzeća na putu njihovog razvoja i konkurentnijeg položaja na tržištu, usklađujući svoje poslovanje sa pravilima i regulativom Europske unije.