Back

Nacrt Akcionog plana za razvoj poduzetništva žena u FBiH 2018-2020

Nosilac aktivnosti izrade Akcionog plana je Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH (FMRPO), uz podršku koordinirajućih institucija po SBA dimenzijama. Član radne grupe je i Udruženje poslovnih žena u BiH.

Javna rasprava će se odžati u Sarajevu, 28. marta 2018. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, sala na 5.spratu.

Sastavni dio poziva na javnu raspravu čini Nacrt Akcionog plana za razvoj poduzetništva žena u FBiH 2018-2020.