Back

Od 2019. samo e-PDV

-Elektronskim putem februarsku PDV prijavu predala su 633 obveznika, a nakon što je UIO u januaru pustila u funkciju novi e – portal, potvrdio je u razgovoru za Fenu Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja UIO BiH za komunikacije i međunarodnu saradnju.

U UIO su, kaže, zadovoljni načinom kako je zaživio novi elektronski sistem.

-Servis elektronske komunikacije sa poreskim obveznicima funkcioniše u potpunosti i posebno nas raduje činjenica da je već više od 25 posto velikih poreskih obveznika u BiH svoje februarske PDV prijave predalo elektronskim putem. Ostatak se odnosi na mala i srednja preduzeća, koja su već na početku prepoznala veliku prednost elektronske komunikacije sa UIO – naglasio je Kovačević.

Ukazao je na prednosti za poreske obveznike koji se odluče da “papirnu” komunikaciju s UIO zamijene elektronskom.

-Poreski obveznici će imati uštedu i vremena i novca. Svi oni koji i dalje svoje PDV i akcizne prijave dostavljaju putem pošte ili lično predaju u nadležni regionalni centar UIO, imaju poštanske troškove ili putovanje i gubitak vremena. Koristi koje će imati UIO odnose se također na smanjenje poštanskih troškova, tj. dostave papirnih prijava na adrese poreskih obveznika i racionalniju upotrebu ljudskih resursa, koji su korišteni za ručni unos i obradu poreskih prijava – precizirao je Kovačević.

Kovačević naglašava da je postupak elektronske registracije vrlo jednostavan i da je e-portal prilagođen svim poreskim obveznicima.

Registracija za korištenje elektronskih usluga još uvijek je na dobrovoljnoj bazi, jer je 2018. prijelazna godina u kojoj svi poreski obveznici registrovani u UIO mogu postepeno prelaziti na elektronsko podnošenje PDV i akciznih prijava, ali od početka 2019. elektronsko podnošenje prijava bit će obavezno za sve poreske obveznike.

-Stoga je puno bolje da poreski obveznici što prije izvrše registraciju za korištenje elektronskih usluga, kako bi imali duži period u kojem bi mogli istražiti naš novi e – portal, probno ga koristiti i tek onda kada budu potpuno sigurni, poslati zvanično PDV ili akciznu prijavu elektronskim putem. Jednom kada se prijava preda elektronskim putem, više se ne može podnositi u papirnoj formi. Svakako ne bi bilo pametno da se čekaju zadnji mjeseci ove godine za registraciju za korištenje elektronskih usluga – naglasio je Kovačević.

Podnošenje prijava elektronskim putem je samo prvi korak, koji je uvela UIO s ciljem poboljšanja poslovanja poreskih obveznika.

-Vrlo brzo se očekuje i elektronska usluga podnošenja zahtjeva za uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, te mogućnost preuzimanja tog uvjerenja elektronskim putem. Poreski obveznici će imati potpuni uvid u svoju poresku karticu, te elektronski preuzimati obavještenja i mišljenja o primjeni zakonskih propisa. Osim ovoga, tokom godine bit će postepeno uvedene još neke funkcije koje će biti korisne poreskim obveznicima – naglasio je u razgovoru za Fenu Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja UIO BiH za komunikacije i međunarodnu saradnju.

Svi poreski obveznici u BiH imaju mogućnost elektronske registracije preko e – portala, koji je dostupan na  web portalu Uprave