Back

NAPRAVLJEN PRVI KORAK KA OSNIVANJU KLUBA ZA PODRŠKU PODUZETNICAMA U KISELJAKU

Tokom Savjetovanja učesnice su se upoznate sa mogućnostima za unaprjeđenje svog poslovanja, a koje nude institucije FBiH, Gender Centar FBiH ali i Udruženje kroz svoje programe i aktivnosti. Posebno je predstavljena mreža poduzetnica koju je pokrenulo Udruženje poslovnih žena u BiH pod nazivom „Budi poduzetna“ koja za cilj ima uvezivanje poduzetnica kako bi se međusobno pomagale i učile jedne od drugih. Osim umrežavanja, članicama mreže će biti omogućena besplatna promocija njihovih proizvoda i usluga (kroz online shop BH Treasures, zvaničnom portalu Udruženja poslovnih žena u BiH poduzetna.ba, kao i putem društvenih mreža), te će se za njih organizovati edukacije i nuditi im se podrška stručnog tima za razvoj biznisa.Kroz razgovor sa prisutnim se došlo do niza poteškoća i izazova sa kojima se susreću poduzetnice, a posebno su istaknuti visoki doprinosi na plaće radnika, neinformiranost službenika kao i nepostojanje tačke na kojoj bi poduzetnice mogle dobiti informacije o prilikama koje se nude, nedostatak harmonizacije propisa na različitim nivoima vlasti, problemi sa inspekcijama, kao i neinformiraost samih poduzetnica i manjak vještina za apliciranje na programe i grantove koji se nude.

Urađena je i Analiza trenutnog stanja poduzetništva u općini, na osnovu koje će se u saradnji sa općinskom administracijom uspostaviti Klub za podršku poduzetništva žena. Na taj način će se osigurati sistemska podrška razvoju poduzetništva žena, koja će se ogledati u stručnoj podršci i obrazovanju, što će osigurati stabilan rast broja poduzetnica i rast poslovnih subjekata koje one pokreću i vode.


A da je lokalna uprava spremna da pruži podršku poduzetnicama govori i činjenica da je Savjetovanju prethodilo potpisivanje Sporazuma o saradnji koji su potpisali načelnik Općine Kiseljak g. Mladen Mišurić-Ramljak i predsjednica Udruženja poslovnih žena u BiH, gđa. Aida Zubčević.

Foto: ArtInfo