Back

Objavljen poziv za Program sufinansiranja zapošljavanja 2018

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 40.000.000 KM u skladu sa Finansijskim planom za 2018 i procjenom za 2019 i 2020. godinu.

Program se realizira s ciljem zapošljavanja najmanje 11.000 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH sa posebnom socijalnom i rodnom osjetljivošću, radi njihovog zapošljavanja, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti, te stvaranja uvjeta za jačanje konkurentnosti mladih osoba bez radnog iskustva kroz osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva.

Programom je predviđeno sufinansiranje dijela troškova obaveznih doprinosa i/ili dijela neto plaće, u zavisnosti od pojedinačne mjere.

Korisnici Programa su poslodavci registrirani u Federaciji BiH koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te oni koji imaju potpisan sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa, kao i oni na koje se odnosi Zakon o finansijskoj konsolidaciji.

Također, korisnici Programa su nezaposlene osobe definirane ciljnim grupama i prijavljene na evidenciju službi za zapošljavanje u Federaciji BiH prije dana podnošenja prijave poslodavca na Javni poziv.

Poticajne mjere i ciljne grupe odnose po ovom pozivu su: Prvo radno iskustvo 2018,  Prilika za sve 2018, Zapošljavanje žena 2018, Periodično zapošljavanje 2018, Doprinos 500 – 2018 i Javni radovi 2018.

Poziv je objavljena danas i trajat će najdalje do 31.12.2018. godine, te će se objavljivati najmanje tri puta u okviru ukupno predviđenih sredstava za Program, uz eventualno pridruživanje neugovorenih sredstva iz prethodnih objava i programa.

Iz Federalnog zavod za zapošljavanje napominju kako je zbog dovoljnog broja pristiglih prijava Javni poziv zatvoren za Tuzlanski, Zeničko-dobojski, Srednjobosanski, Unsko-sanski, Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton. 

Više informacija pogledajte na zvaničnoj stranici Zavoda