Back

Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2018.

Za realizaciju ovog Programa predviđena su sredstva u iznosu od 6.000.000 KM u skladu sa Finansijskim planom za 2018.  Ova sredstva planirana su za poticanje najmanje 1.200 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH na samozapošljavanje, pokretanjem djelatnosti, kao i na zapošljavanje drugih osoba sa evidencije nezaposlenih u tim djelatnostima. Programom je predviđeno sufinansiranje samozapošljavanja mladih, poduzetništva za žene i poduzetništvo za sve.

Sufinansiranje samozapošljavanja mladih, dobi do 30 godina, bez obzira na spol, radno iskustvo i stepen obrazovanja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih prije dana podnošenja prijave na Javni poziv radi pokretanja i registracije obrta/privrednog društva.  Zavod će mladim, tj. korisnicima sredstava, sa kojima se zaključi ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja u svim djelatnostima, u narednih 12 mjeseci isplaćivati poticajna sredstva, i to u iznosu od 390 KM (mjesečno).

KANTON/ŽUPANIJA

Nezaposlene  osobe (31.12.2017.)

70% prema broju
nezaposlenih

30% linearno

UKUPNO

1. Unsko-sanski

41.326

165.446

60.000

225.446

2. Posavski

4.864

19.473

60.000

79.473

3. Tuzlanski

84.250

337.290

60.000

397.290

4. Zeničko-dobojski

61.801

247.417

60.000

307.417

5. Bosansko-podrinjski

3.273

13.103

60.000

73.103

6. Srednjobosanski

36.799

147.323

60.000

207.323

7. Hercegovačko-neretvanski

32.183

128.843

60.000

188.843

8. Zapadnohercegovački

10.901

43.642

60.000

103.642

9. Kanton
Sarajevo

66.325

265.528

60.000

325.528

10. Kanton 10
(Livanjski)

7.977

31.935

60.000

91.935

UKUPNO

349.699

1.400.000

600.000

2.000.000

Tabela: Sufinansiranje samozapošljavanja mladih po kantonima

Sufinansiranje samozapošljavanja žena, bez obzira na dob, radno iskustvo i stepen obrazovanja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih prije dana podnošenja prijave na Javni poziv radi pokretanja i registracije obrta/privrednog društva.  Zavod će korisnicama sredstava, sa kojima se zaključi ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja u svim djelatnostima, u narednih 12 mjeseci isplaćivati poticajna sredstva, i to u iznosu od 390 KM (mjesečno).

KANTON/ŽUPANIJA

Nezaposlene  osobe (31.12.2017.)

70% prema broju
nezaposlenih

30% linearno

UKUPNO

1. Unsko-sanski

41.326

82.723

30.000

112.723

2. Posavski

4.864

9.736

30.000

39.736

3. Tuzlanski

84.250

168.645

30.000

198.645

4. Zeničko-dobojski

61.801

123.708

30.000

153.708

5. Bosansko-podrinjski

3.273

6.552

30.000

36.552

6. Srednjobosanski

36.799

73.661

30.000

103.661

7. Hercegovačko-neretvanski

32.183

64.421

30.000

94.421

8. Zapadnohercegovački

10.901

21.821

30.000

51.821

9. Kanton
Sarajevo

66.325

132.764

30.000

162.764

10. Kanton 10
(Livanjski)

7.977

15.968

30.000

45.968

UKUPNO

349.699

700.000

300.000

1.000.000

Tabela: Sufinansiranje samozapošljavanja žena

Sufinansiranje samozapošljavanja osoba, bez obzira na spol, dob, radno iskustvo i stepen obrazovanja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih prije dana podnošenja prijave na Javni poziv radi pokretanja i registracije obrta/privrednog društva. Zavod će nezaposlenim osobama, tj. korisnicima sredstava, sa kojima se zaključi ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja u svim djelatnostima, u narednih 12 mjeseci isplaćivati poticajna sredstva, i to u iznosu od 360 KM (mjesečno).

Također, na ime troškova pokretanja djelatnosti (registracija, ljekarsko uvjerenje, taksa, materijal, oprema/sredstva za rad i sl.) Zavod će isplatiti/refundirati sredstva u iznosu od 200 KM, pod uvjetom da korisnik dostavi pravdanje u tu svrhu, uz isplatu prvog dijela mjesečne refundacije.

Ukoliko korisnik u okviru registrirane djelatnosti zaposli drugu osobu, prijavljenu na evidenciju nezaposlenih prije dana podnošenja prijave na Javni poziv, mjesečno će mu se isplaćivati/refundirati sredstva u iznosu od po 330 KM po novozaposlenoj osobi, bez obzira na dob, radno iskustvo i stepen obrazovanja u trajanju od šest (6) mjeseci.

 

KANTON/ŽUPANIJA

Nezaposlene  osobe (31.12.2017.)

70% prema broju
nezaposlenih

30% linearno

UKUPNO

1. Unsko-sanski

41.326

496.339

180.000

676.339

2. Posavski

4.864

58.418

180.000

238.418

3. Tuzlanski

84.250

1.011.870

180.000

1.191.870

4. Zeničko-dobojski

61.801

742.250

180.000

922.250

5. Bosansko-podrinjski

3.273

39.310

180.000

219.310

6. Srednjobosanski

36.799

441.968

180.000

621.968

7. Hercegovačko-neretvanski

32.183

386.528

180.000

566.528

8. Zapadnohercegovački

10.901

130.925

180.000

310.925

9. Kanton
Sarajevo

66.325

796.585

180.000

976.585

10. Kanton 10
(Livanjski)

7.977

95.806

180.000

275.806

UKUPNO

349.699

4.200.000

1.800.000

6.000.000

 Tabela: Okvirna raspodjela sredstava po kantonima za sve mjere

Više o programu pogledajte na stranici Zavoda.