Back

Očuvanje starih zanata u Sarajevu

 Načelnik Općine Centar Sarajevo Nedžad Ajnadžić potpisao je protokol o realizaciji granta Udruženju za promociju kulture, edukacije i očuvanje kulturne baštine "Bedem", na osnovu kojeg će Općina izdvojiti 10.000 KM spomenutom udruženju za realizaciju projekta "Mladi čuvari zanata i tradicije".

Predsjednica Udruženja Džanela Halidović pojasnila je da u narednom periodu namjeravaju pokrenuti promotivnu kampanju posvećenu očuvanju starih zanata u Sarajevu, a dobijena sredstva od Općine Centar namjeravaju iskoristiti na promotivni i reklamni materijal, letke i brošure.

– Ovaj projekt predstavlja nastavak naših višegodišnjih napora na promovisanju značaja starih zanata i koliko je važno da oni opstanu na ovom području. Zahvaljujemo se načelniku Ajnadžiću i Općinskom vijeću Centar na ovoj podršci u promociji starih zanata – rekla je Halidović. 

 

Udruženje za promociju kulture, edukacije i očuvanje kulturne baštine "Bedem" nekoliko godina radi na očuvanju tradicije starih zanata, te na njihovom  unapređenju radi  ekonomskog opstanka, ukazujući na njihov  historijski, kulturni i privredni značaj, kao čuvara tradicije grada i države Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Općine Centar.