Back

Podsticajna sredstva u funkciji zapošljavanja pripravnika

Podsticajna sredstva su planirana sa ciljem osposobljavanja mladih lica sa evidencije nezaposlenih u opštini Gacko zbog polaganja pripravničkog ispita i samostalan rad u struci. Pripravnički staž za lica sa VSS traje 12 mjeseci. U 2018. godini sufinansirati će pripravniči staž za 15 mladih visokoobrazovanih lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Gacku.

Sufinansirati će se bruto iznos najniže plate (410,00KM) za 15 pripravnika sa VSS u trajanju od 5 mjeseci u 2018. godini, a u budžetu za 2019. godinu planirati će se sredstva za sufinansiranje čitavog pripravničkog staža.

Pravo učešća imaju svi poslodavci iz Gacka koji posluju u opštini Gacko i koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u Opštini ili preuzeti sa sajta opštine Gacko – www.gacko-rs.info.

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja