Back

Sufinansiranje konsultantskih usluga

 Podržavamo preduzeća iz raznih industrija, kao što su prehrambena industrija, distribucija i veleprodaja, građevinarstvo i inžinjering. Nismo samo prisutni u glavnom gradu. Štaviše, više od 73% naših projekata odvija se van većih gradova.

Bilo da je riječ o web stranici, upravljanju kvalitetom, marketinška strategija ili čak potpuno nova struktura upravljanja, radimo s vama na definisanju projekta koji najbolje odgovara vašim potrebama. Zatim ćemo vas podržati kroz cijeli proces, koristeći naše godine iskustva kako bi smo se uvjerili da projekat postiže najbolje rezultate. Godinu dana po završetku svakog projekta, vraćamo se da izmjerimo ono što je on postigao. A rezultati govore sami za sebe.

U godini dana po završetku projekta:

72% naših klijenata poveća svoj promet – u prosjeku za 19%, a 57% njih poveća produktivnost uz proširenje aktivnosti

62% njih osigura nova radna mjesta

19% naših klijenata obezbijedi vanjsko finansiranje sa ciljem ulaganja u vlastiti rast i razvoj.

Kriteriji:

Da bi apliciralo za podršku, preduzeće treba da zadovoljava slijedeće kriterije:

Veličina: do 50 miliona EUR godišnjeg prihoda ili sa ukupnom vrijednosti bilansa stanja manjom od 43 miliona EUR. Radimo sa preduzećima koja imaju manje od 250 zaposlenih.

Vlasništvo: radimo sa privatnim preduzećima u lokalnom vlasništvu

Godine postojanja: Većina naših klijenata je u postojanju duže od dvije godine.

Industrija: radimo sa preduzećima u skoro svim sektorima. Izuzetak su preduzeća koja su aktivna u vojnoj industriji, duhanskoj industriji, kocki ili finansijskim uslugama.

Integritet: Od preduzeća sa kojima sarađujemo očekujemo visok nivo integriteta. Ne sarađujemo sa preduzećima protiv kojih se vode pravni procesi koji bi mogli imati uticaj na implementaciju projekta.

Ključni dokumenti:

Više informacija: http://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/bosnia-and-herzegovina.html