Back

Potpisan Sporazum o socijalnoj sigurnosti

 Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović i ambasadorica Švicarske u BiH Andrea Rauber Saxer potpisali su danas u Sarajevu Sporazum o socijalnoj sigurnosti između BiH i Švicarske.

Ministar Osmanović je kazao da je potpisivanje ovog sporazuma nastavak dobre saradnje između dvije zemlje i njeno unapređenje u oblasti socijalne sigurnosti.

– Danas potpisanim Sporazumom o socijalnoj sigurnosti i Administarativnim sporazumom o provođenju Sporazuma o socijalnoj sigurnosti uređujemo važna pitanja u našim međusobnim odnosima, a posebno u današnjem procesu globalizacije koja ima za posljedicu veliku mobilnost radne snage i u tom kontekstu povećane potrebe koordiniranja sistema socijalnog osiguranja između naše dvije zemlje – naveo je ministar Osmanović.

Napomenuo je da će potpisivanjem i stupanjem na snagu ovog sporazuma prestati  da važi Konvencija o socijalnom osiguranju između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Konfederacije Švicarske od 8. juna 1962., a  na osnovu koje su državljani BiH koji žive u Švicarskoj do sada ostvarivali svoja prava.

Ambasadorica Švicarske u BiH Andrea Rauber Saxer je kazala da se ovim sporazumom reguliraju odnosi u oblasti socijalne zaštine na modernoj osnovi, te da se njime prvenstveno reguliraju pitanja koja su od važnosti za građane koji se sele iz jedne u drugu zemlju pa ponovno  vraćaju u svoje zemlje.

Po njenim riječima, ovo je prvi korak, a da bi sporazum stupio na snagu potrebno je da ga potvrde i parlamenti.

– Što se tiče švicarske strane uvjeravam vas da će to brzo i uslijediti – kazala je ambasadorica Saxer.