Back

Povelja o ljudskim pravima u privredi

Dokument koji će predstaviti nastao je u okviru inicijative „Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru u Bosni i Hercegovini“ koju KULT provodi u saradnji sa Udruženjem poslodavaca FBiH i uz podršku Evropske Unije.

Inicijativa se bazira na vodećim principima Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima, a cilj je osigurati veće poštivanje ljudskih prava u svim segmentima poslovanja bosanskohercegovačkih privrednika bez obzira na njihovu djelatnost i veličinu.

U sklopu inicijative urađeno je istraživanje o tome u kojoj mjeri se poštuju ljudska prava u privrednom sektoru te ćemo ovom prilikom kratko predstaviti i rezultate istraživanja. 

Izuzetno je važno da se sve zainteresirane strane uključe u javne konsultacije vezane za kreiranje dokumenta koji će pružiti konkretne preporuke o tome kako možemo biti bolji partneri i bolji građani i građanke zajednice u kojoj poslujemo. 

Ova tema posebno je značajna i iz razloga što odnos privrede prema zajednici u kojoj posluje postaje  sve značajniji faktor konkurentske prednosti.