Back

Prepreke za profesionalni razvoj žena u Bosni i Hercegovini

Tema konferencije biće prepreke za profesionalni razvoj žena u Bosni i Hercegovini, regionalno i globalno, i kako odgovorni poslodavci mogu uvesti i uvode promjene tako što uspostavljaju bolje sisteme podrške. Predstavnici javnog i privatnog sektora će pokazati kako – mimo vlade i samih obitelji – i poslodavci mogu imati važnu ulogu za zaposlene žene i njihov uspjeh, u isto vrijeme ostvarujući bolje poslovne rezultate i povećavajući rodni diverzitet. Ovaj susret će ponuditi platformu za razmjenu najboljih praksi i diskusiju o inovativnim pristupu pitanju brige za djecu, uključujući i putem javno-privatnih partnerstava

Tek jedna trećina radno sposobnih žena u Bosni i Hercegovini (BiH) je zaposleno. BDP zemlje bi mogao biti 16% veći kad bi žene radile u istom procentu kao i muškarci. Ograničena mogućnost korištenja usluga brige za djecu po prihvatljivim cijenama znači da se djeca uglavnom čuvaju kod kuće. To utječe na aktivnost BiH žena na tržištu rada, kao i u cijelom regionu.

Na predstoećoj konferenciji će se razgovarati i o rezultatima najnovijeg izvještaja IFC-a: Pitanje brige o djeci: poslovni argumenti za brigu o djeci koju podržava poslodavac. Izvještaj sadrži 10 detaljnih studija kompanija iz različitih zemalja i različitih privrednih grana, koje pomažu svojim zaposlenima kad se radi o brizi o djeci, i predstavnici jedne od tih kompanija će govoriti o svojim iskustvima u vezi s ovim pitanjem.

Zainteresovane za učešće na ovoj konferenciji mogu potvrditi  dolazak do 18. aprila 2018. god. na broj telefona 033 251 555 ili putem elektronske pošte na IFCSarajevo@ifc.org, koja će biti održana u ponedjeljak, 23. aprila2018. godine u Hotelu Novotel Sarajevo Bristol, Fra Filipa Lastrića 2, Sarajevo sa početkom u 09:30 sati.