Back

Prof.dr.sc. Mirsada Hukić: BiH je spremna za primjenjenu nauku

Profesorica Hukić doktor je  specijalista mikrobiologije, subspecijalista virologije. Osnivačica je Zavoda za biomedicinsku dijagnostiku i istraživanje NALAZ.  Članica je je  Evropske akademije nauka i Akademije nauka i umjetnosti BiH. Na današnjem Okruglom stolu govoriće na temu "Postoji li žensko „liderstvo“ i ženski pogled na vođenje vlastitog poslovanja?"

Interesovalo nas je i koliko je danas u društvu prisutan naučni pristup i da li je moguća, posebno u našoj zemlji, praktična primjena naučnih dostignuća.

Profesorice Hukić da li je  nauka danas u službi ekonomskog rasta, otvaranja novih radnih mjesta i opće dobrobiti za čovjeka?

"Jedan od efikasnih mehanizama za izlazak EU iz recesije (2007) bilo je ulaganje u bazičnu i primijenjenu nauku. Najveći EU istraživački i inovacioni projekt (Horizont 2020) sa budžetom od oko 80 biliona eura, bio je prilika za sve (mala, srednja i velika preduzeća, kako u privatnom, tako i u državnom vlasništvu) da se okupe oko projekta kao istraživači, finansijeri i korisnici rezultata." 

Možemo li i mi u BiH spojiti nauku, nove tehnologije i biznis, te stvoriti novi kvalitet?

"Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje NALAZ je dokaz da je naše društvo spremno za ovakve poduhvate."

Inače, akademik prof.dr. Mirsada Hukić dobitnica je i najvećeg naučnog priznanja u Bosni i Hercegovini, Državne nagrade za nauku za uspjehe u oblasti nauke na međunarodnom planu. Ona je prva dobitnica tog  prestižno priznanja  u BiH koje joj je prošle godine dodijelilo  Vijeće za nauku Ministarstva civilnih poslova BiH.