Back

Saliha Đuderija: Iskustvo i znanje moramo dijeliti s drugima

Saliha Đuderija u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine radi od 2000, a maja 2009. imenovana je za pomoćnicu ministra za ljudska prava BiH. Tematski se bavi pitanjima ljudskih prava djece, žena (žrtava rata), nestalih osoba, žrtava trgovine ljudima, osoba sa invaliditetom, pravima manjinskih i drugih ranjivih grupa. 

I gospđa Đuderija će u na Okruglom stolu govoriti kao panelistica a govorićeo svojim razmišljanjima i iskustvima na temu "Postoji li stvarni ili percipirani „stakleni plafon“ u učešću žena u javnom životu i ako da, kako ga razbiti ?"

No prije toga, pitali smo je šta je to što je motivira?

"Moj motiv je moja vjera, porodica i potreba da svoje iskustvo i znanje podijelim sa drugima, moje je opredjeljenje i obaveza da  stalno poboljšavam svoje rad i djelovanje u struci, jer jedino tako  može da bude svaka osoba ispunjena"

Koji su Vam  izazovi u razvoju karijere bili najveći?

"Bilo ih je više, od onih na početku moje karijere  kada biraš između porodice i posla, do kasnijeg  napredovanja i vlastite odluke  da moj put  uglavnom bude vezan za stručni rad i društvena istraživanja i podršku  ugroženim  grupama stanovništva u BiH."

Inače Saliha Đuderija je i dobitnica  Fondacije Kralja Huseina za liderstvo u oblasti ljudskih prava, 2006.godine. Sudjeluje autorski, kao recenzet i koautor u izradi i objavljivanju na više od 22 rada i publikacije iz oblasti ljudskih prava, i sigurno će biti zanimljivo čuti njena iskustva na temu „staklenog plafona“ u učešću žena u javnom životu i  kako ga razbiti.