Back

Regionalne razvojne privredne zone u segmetnu budućeg projekta autoputa Sarajevo – Beograd

Predsjednik privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić kazao je prije početka foruma da komora projektu spomenutog autoputa prilazi sa aspekta povezivanja postojećih i budućih industrijskih zona.

"To je naš osnovni zadatak – da razmišljamo kako će se projekti odraziti na razvoj privrede. Sav svoj razvoj BiH može bazirati na segmetnu regionalnog razvoja zemalja u okruženju. To je vrlo važna tema pa smo se zato okupili kako bi razmijenili mišljenja te kako bi se svi aspekti prostornog planiranja na vrijeme provjerili", rekao je Jašarspahić.

Projekti su vezani uz privredne zone u blizini prstena Sarajevo – Beograd – Sarajevo. To su zone u okolini Tuzle, Zenice, Sarajeva i Goražda, kao i druge zone u Republici Srbiji.

Šaćir Šošević, predsjednik Regionalnog udruženja prostornih planera za istraživanje, razvoj i prekograničnu saradnju Zapadnog Balkana, kazao je da je cilj foruma doprinijeti poboljšanju nekoliko stvari u procesu odgovora prema investicijama.

"Autoput je jedna od najznačajnijih investicija koja je vrlo realna i za koju se treba adekvatno pripremiti. Mi imamo neefikasan rad organa uprave kada su u pitanju saglasnosti za građenje i cijenimo da se to ne bi smjelo dogoditi ovoj investiciji. Možemo učiniti značajne pomake ukoliko se pravovremeno organizujemo i popravimo dosadašnje nedostatke i greške rada organa uprave. To je prvenstveno prostorno-planska dokumentacija kojom nismo zadovoljni i učinit ćemo sve da donesemo odgovarajuće izmjene. Mi radimo kako bi napravili ‘inventarizaciju’ te dokumentacije, a već znamo da je ona nedovoljno usaglašena unutar FBiH, unutar BiH i šire", rekao je Šošević

Pripremljena je i Konvencija o prostornom planiranju, uređenju i zaštiti prostora Zapadnog Balkana. kroz njenu primjenu napravit ćemo dovoljne instrumente da pomaknemo kvalitativno, rad organa i institucija. Glavne odrednice su saradnja i razmjena iskustava na lokalnom i regionalnom nivou.