Back

Unapređenje ekonomskih prilika za djevojke i žene

Communique se fokusira na unapređenje rodne jednakosti kroz promoviranje bolje mogućnosti pristupa radnim mjestima i sredstvima, i mogućnosti institucija da prate napredak na planu rodne jednakosti.

 – Značaj jačanja pristupa prilikama za žene i djevojke na zapadnom Balkanu je od  značaja za rast, razvoj i proces pristupa EU.", kaže Linda Van Gelder, regionalni direktor Svjetske banke za zapadni Balkan.

Ova agenda, kako kaže,  je  dobila "značajan poticaj od strane zvaničnika zapadnog Balkana koji su se obavezali da će osigurati da se veći broj žena zaposli na radnim mjestima koja iziskuju više vještina i koja su bolje plaćena."

Procjene pokazuju da je do 18 posto regionalnog BDP-a izgubljeno zbog rodnih razlika na tržištu rada. Djevojke i žena na zapadnom Balkanu, iako su obrazovanije nego ikad prije, ipak ne ostvaruju jednako učešće na tržištu rada, a kada jesu zaposlene, veće su šanse da rade na radnim mjestima koja traže manji nivo vještina i sa niskom naknadom. Tokom radionice, Oslobađanje potencijala ekonomskog rasta na zapadnom Balkanu kroz unapređenje ravnopravnosti i rodne jednakosti u pristupu ekonomskim prilikama, vladini zvaničnici iz šest zemalja zapadnog Balkana pridružili su se ekspertima Svjetske banke i predstavnicima međunarodnih organizacija da bi razgovarali o ekonomskoj i društvenoj cijeni isključivanja žena. Također je razgovarano o koristima promoviranja jednakosti u poduzetništvu i pristupu tržištu rada, kao i o monitoringu i evaluaciji napretka u odnosu na rodna pitanja

Communique koji je usvojen potvrđuje opredjeljenost rodnoj jednakosti koja je u skladu sa kontinuiranim naporima na jačanju regionalne suradnje na zapadnom Balkanu i prevladavanju zajedničkih izazova. Ovi napori će obuhvatiti vršnjačke razmjene i uzajamno dogovoreni monitoring napretka.

Ove obaveze su u skladu sa Petim ciljem održivog razvoja (Sustainable Development Goal Five)  kojim se nastoji postići rodna jednakost i osnaživanje žena i djevojaka, kao i sa Poglavljem 19 i Poglavljem 23 Acquis Communautairea Evropske unije o Zapošljavanju i temeljnim pravima i pristupu pravdi. Svih šest zemalja zapadnog Balkana se smatraju zemljama kandidatima ili potencijalnim kandidatima na putu ka EU. Svjetska banka će nastaviti blisko surađivati sa Evropskom komisijom, UN Women, German Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GiZ), i  Agence Francaise de Developpement (AFD), i drugim razvojnim partnerima pružajući podršku aktivnostima u pravcu ostvarivanja rodne jednakosti na zapadnom Balkanu, bilo kroz analitički rad, dijalog ili operativni angažman, saopćeno je iz Svjetske banke.